Kdy krýt fenu ?

 

Alfa a omega úspěšné reprodukce

Hárání samotné lze rozdělit na následující etapy:

PROESTRUS - období začátku před vlastní říjí (raný a pozdní); délka trvání: 8 - 10 dní, fena silně krvácí

ESTRUS - (raný a pozdní); délka trvání: 6 - 8 dní
V raném estru (první až třetí den) obvykle dochází k OVULACI (uvolňování vajíček) a feny by měly být nakryty krátce po ní. Zhruba 2 - 3 dny po ní. Světle hnědě-červený, či špinavě-červený až špinavě-růžový  výtok.
Estrus končí špinavě žlutým až žlutým výtokem, kdy je na krytízpravidla pozdě.

METESTRUS - období následující bezprostředně po říji. Trvá přibližně 135 dní. A je lhostejné, zda fena byla nakryta a zda je březí.
a) První část, zhruba 70 dní dlouhá, odpovídá délce gravidity (březosti), respektive pseudogravidity(falešné březosti, která je pro fenu fyziologická a tedy normální, zůstává-li v rozumných mezích).
b) V případě březosti (gravidita) následuje zhruba 63.dne porod; přesný termín porodu se liší podle doby ovulace a oplodnění o +/- pět až sedm dní. Diestrus - u fen, které po krytí nezabřezly, nebo které nebyly vůbec nakryty, následuje zdánlivý porod. Je to období,při kterém zvláště fenky malých plemen často sbírají hračky a starají se o ně.
c) Následuje laktace - doba kojení, dlouhá zhruba 68 dní (ve skutečnosti však může být mnohem delší nebo kratší). U nezabřezlých nebo nenakrytých fen se může objevit tzv. lactatio falsa (kdy mléčná žláza naběhne a dojde k produkci mléka).

ANESTRUS - období klidu, délka trvání: 2 měsíce až do začátku další říje.
__________
* OVULACE:
Ovulaci způsobuje společné působení různých hormonů. K ovulaci dochází zhruba mezi 10. a 12. dnem hárání. Vajíčka dozrávají přibližně 48 - 72 hodin po ovulaci, dostávají se do vejcovodů a mohou zde být oplodněna. Zralá vajíčka jsou schopna přežít dva až tři dny. Aby byly spermie psa schopny oplodnit vajíčko, potřebují strávit přibližně 24 hodin v genitálním traktu feny. Spermie jsou fertilní (životaschopné) sedm dní.

Souhra hormonů u feny nefunguje vždy optimálně a následkem toho může dojít k ovulaci předčasně nebo opožděně. je vědecky dokázáno, že k ovulaci může dojít až o pět dní dříve nebo také až o devět dní později, než nastoupí začátek vlastní říje, což znamená, že k ovulaci může dojít od pátého do devatenáctého dne od začátku hárání. Na základě zkušeností lze říci, že starší feny mají sklon spíše ke zpožděné ovulaci.

Vlastní akt krytí

Předehra - Tato fáze je velice významná, avšak silně potentní psi ji mohou vynechat. Je to vhodné pro seznámení feny se psem, z prostředím, případně s vyvenčením, pokud tak ještě neučinila. Zvířata si hrají, pobíhají, pes olizuje fenu na přezce a za ušima, snaží se na i naskakovat a fena opakovaně psovi uniká, aby mu posléze opět stála. Účelem je především vydráždění sexuálních reflexů, případně u feny ovulace dalších vajíček. Je nanejvýš nutné, aby oba majitelé byli v této fázi klidní, nebyli netrpěliví nebo dokonce hrubí. Předehra zpravidla plynně přechází do vlastního krytí. (Pokud je fenka bázlivá, nesmělá nebo pes moc hrrr, je vhodné psa přidržet na vodítku a vyčkat, až sama fena za ním přijde a nechá se olizovat nebo na sebe naskakovat).

Vlastní krytí feny -  Fena zůstává psovi stát, prohýbá se ve hřbetě, rozkročuje zadní nohy a trpělivě čeká. V tomto okamžiku je žádoucí, aby majitel feny přidržel fenu za hlavu, uklidňoval ji, případně povzbuzoval pochvalou. Majitel psa má mezitím na starosti zcela opačný konec feny, totiž její zadek tak, že fenu přidržuje pod břichem, eventuelně může pomoci psovi zapíchnout se tím, že přidrží mezi prsty přezku feny odspodu a nastavuje ji proti špičce žaludu psa. Záda feny (a prostor na nimi) musí zůstat volná a zrovna tak je třeba dbát na místo u slabin, aby se pes mohl dobře zaklesnout. Po napíchnutí feny, je třeba ji přidržet jak u hlavy, tak pod břichem: zasunutí pyje a následné jeho zduření je pro fenu poměrně bolestivé a některá fena se může v ten okamžik pokusit psovi uniknout.
Může se stát, že fena po zapíchnutí psovi unikne a pes zůstane stát s pyjem vysunutým z předkožky ven.  Pokud stále nedochází k odkapávání semene, se nechají oba jedince odpočinout a po úplném zasunutí pyje je možné pokračovat v dalším pokusu o krytí. Krytí samotné je otázkou několika sekund a plynně přichází poslední fáze: svázání.

Svázání psa a feny - je důsledkem enormního rozšíření karvenózních těles žaludu a pyje psa. Při svázání je celá dávka semene dopravována do pochvy, resp.do dělohy feny. Ejakulace semene probíhá po kapkách  (intervaly 1-3 sec.) a to po celou dobu svázání. Poloha psa a feny je buď břicho psa na zádi feny, přední nohy vedle předních nohou feny nebo záď k zádi. Při obou polohách dochází k natahování pochvy a dělohy, čímž vzniká podtlak a tím je umožněno nasávání semene děložním krčkem do dělohy. Doba svázání se pohybuje od 10 do 30 minut a je určována dobou ejakulace (což poznáme podle pulsace močové roury na hrázce mezi řitním otvorem a šourkem psa; jakmile ustane, během několika minut dojde k rozvázání obou jedinců).

Po rozvázání - může majitel feny ještě asi 1 - 2 minuty přidržet fenu za zadní nohy zádí vzhůru, aby se semeno udrželo u děložního krčku, avšak není to nezbytně nutné. Důležité je, aby fena po rozvázíní volně nepobíhala, a alespoň 30 minut po aktu nemočila, či radostně neskákala na pánečky. Při všech těchto akcích dochází k vytlačování semene z pochvy. Prostě je dobré fenu ponechat v klidu ještě 1 - 2 hodiny, aby spermie mohly v klidu pronikat k vajíčkům.

Opakované krytí

Mějte na paměti, že počet spermií v první dávce ejakulátu mnohonásobně převyšuje počet zralých vajíček ve vejcovodech a děloze, a tyto spermie jsou schopny zde přežít dalších minimálně 24 hodin. Maximum zralých vajíček se uvolňuje 2. - 5. den správného termínu říje feny. Pokud tedy chcete opakovat krytí, tak minimálně za 48 hodin. 

                                                                     Zdroj:
Dr.Jürgen Schwarz, Hundewelt, 1999
Zd.Procházka, Chov psů, 1994